Polepy výkladov, Informačné tabule

Polepy výkladov, informačné tabule a pútače

Informačné tabule a pútače sú dôležitou identifikáciou Vašej firmy. Polepy výkladov vykonávame výhradne značkovými fóliami 3M, alebo Oracal.

Treba si uvedomiť, že výklad má väčšinou veľkú plochu na dobre viditeľnom mieste, čo dáva dobrý predpoklad na odprezentovanie Vašej firmy. Preto treba brať zreteľ na túto skutočnosť a náležite prispôsobiť grafickú úpravu polepu výkladu. Realizujeme aj montáže informačných tabúľ s logom Vašej firmy na budove, prípadne montáž svetelnej reklamy alebo svetelného tothemu.

Realizujeme taktiež aj polepy na osobné a úžitkové autá.