Výroba reklamy

 Výroba reklamy

Grafický dizajn a polygrafia

Vaše predstavy spracujeme do reálnej podoby a samozrejme aj vytlačíme. Jedná sa hlavne o katalógy, brožúry, letáky, hlavičkový papier, vizitky, zakladače, foldre šanóny a mnoho ďalšieho. Grafická prezentácia je neoddeliteľnou súčasťou Vašej firmy pri komunikácii s Vašimi zákazníkmi. Dôležité je, aby bola grafická prezentácia nielen pekná, ale aj funkčná. Identita Vašej firmy by mala byť s dlhodobého hľadiska jednotná, čo zohľadňujeme pri tvorbe všetkých grafických podkladov. Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti v oblasti grafického dizajnu a budeme sa snažiť čo najlepšie zmotniť Vasše predstavy do reálnej podoby.

Ponúkame Vám:

kreatívne návrhy – katalógy, banery, brožúry, jedálne a nápojové lístky, letáky, obaly na produkty, foldre

zalomenie – vizitky, plagáty, reklamné banery na web, dokumenty, katalógy, hlavičový papier

fotografické služby – fotenie produktov vrátane výrezov, retuše a farebnej korektúry

tlačiarenské služby – v spolupráci s našimi partnermi Vám zabezpečíme tlač buď na nízko nákladových didgitálnych strojoch ( vizitky, letáky, brožúrky, hlavičkový papier), alebo v prípade vyžšieho nákladu na ofsetových strojoch ( katalógy, letáky, foldre, šanóny, obálky). Samozrejmosťou je kompletné knihárske spracovanie. Taktiež realizujeme veľkoformátovú digitálnu tlač, rezanú grafiku a výsek.

Informačné tabule a pútače

Informačné tabule a pútače sú dôležitou identifikáciou Vašej firmy. Polepy výkladov vykonávame výhradne značkovými fóliami 3M, alebo Oracal. Treba si uvedomiť, že výklad má väčšinou veľkú plochu na dobre viditeľnom mieste, čo dáva dobrý predpoklad na odprezentovanie Vašej firmy. Preto treba brať zreteľ na túto skutočnosť a náležite prispôsobiť grafickú úpravu polepu výkladu. Realizujeme aj montáže informačných tabúl s logom Vašej firmy na budove, prípadne montáž svetelnej reklamy alebo svetelného tothemu.

Reklamné polepy na auto

Ideálny prostriedok ako zviditeľniť Vašu firmu je pojazdná reklama na Vašom aute. Netreba za ňu nikomu platiť Vhodne reklamne polepený automobil je tou asi najlacnejšou formou, ako sa odprezentovať na verejnosti. Pri aplikácii používame kvalitné fólie od spoločnosti 3M alebo Oracal so zárukou až 8 rokov. Polep na auto môže byť úplne jednoduchý, od vyrezaného textu alebo loga, až po náročný polep celého auta. Ako prebieha samotný polep na auto? Najskôr Vám náš grafik po konzultácii s Vami pripraví grafický návrh polepu vozidla. Po odsúhlasení ceny a podkladov si pripravíme fólie. Je nutné aby bolo vozidlo umyté a ideálne aby stálo aspoň niekoľko hodín v garáži. Samotný polep na auto trvá niekoľko hodín, pri náročnejšom polepe aj 2 dni.