Grafický dizajn a polygrafia

Grafický dizajn a polygrafia

Vaše predstavy spracujeme do reálnej podoby (grafický dizajn) a samozrejme aj vytlačíme. Jedná sa hlavne o katalógy, brožúry, letáky, hlavičkový papier, vizitky, zakladače, foldre šanóny a mnoho ďalšieho. Grafická prezentácia je neoddeliteľnou súčasťou Vašej firmy pri komunikácii s Vašimi zákazníkmi. Dôležité je, aby bola grafická prezentácia nielen pekná, ale aj funkčná. Identita Vašej firmy by mala byť s dlhodobého hľadiska jednotná, čo zohľadňujeme pri tvorbe všetkých grafických podkladov. Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti v oblasti grafického dizajnu a budeme sa snažiť čo najlepšie zhmotniť Vaše predstavy do reálnej podoby.

Ponúkame Vám:

kreatívne návrhy – katalógy, banery, brožúry, jedálne a nápojové lístky, letáky, obaly na produkty, foldre

zalomenie – vizitky, plagáty, reklamné banery na web, dokumenty, katalógy, hlavičkový papier

fotografické služby – fotenie produktov vrátane výrezov, retuše a farebnej korektúry

tlačiarenské služby – v spolupráci s našimi partnermi Vám zabezpečíme tlač buď na nízko nákladových digitálnych strojoch ( vizitky, letáky, brožúrky, hlavičkový papier), alebo v prípade vyššieho nákladu na ofsetových strojoch ( katalógy, letáky, foldre, šanóny, obálky). Samozrejmosťou je kompletné knihárske spracovanie. Taktiež realizujeme veľkoformátovú digitálnu tlač, rezanú grafiku a výsek.